Nieuw te starten modulaire opleiding FM

De Stichting Forensische mediation heeft al een aantal jaren geen
opleiding tot forensisch mediator gegeven. Maar omdat er toch
regelmatig naar wordt gevraagd  en de Stichting FM ook nieuwe mensen
hiervoor wil opleiden, wil de Stichting FM dit jaar een opleiding
starten als daar genoeg belangstelling voor is.

Om op basis van modules de opleiding voor forensische mediation te
organiseren, wil de Stichting FM geïnteresseerden de kans bieden via
een op maat gesneden opleidingstraject sneller en goedkoper de
opleiding tot FM te kunnen afronden.

Vereisten voor deelname:
Het opleidingstraject wordt in verschillende modules aangeboden.
De opleiding  Familymedation geldt als basis vereiste. Het moet dan
gaan om een door Mediators Federatie Nederland (MFN) erkende
specialisatie opleiding familiemediation. Op de website van MFN zijn
de erkende familiemediation opleidingen vermeld.

Tevens dient u een academische vooropleiding te hebben om toegelaten te worden in het register van SFM.

Een deelnemer kan om een vrijstelling verzoeken voor een module.
Hiervoor ontvangt de stichting graag een CV en eventuele toelichting
om te kunnen beoordelen welke ervaring en kennis aanwezig zijn.
Op basis van uw reactie wordt gekeken welke modules nodig zijn.

toetsing: Na afronding van de modules dient de deelnemer een
casusbeschrijving te maken en een eindtoets af te leggen.
kosten: Een cursusdag kosten 495,- euro ex btw per deelnemer.
(waarbij minimaal 4 deelnemers moeten deelnemen om een dag te kunnen
geven)

Modules:
Er zijn nu in totaal 5 dagen waaruit de opleiding is opgebouwd. De
onderstaande indeling is om een idee te geven welke onderwerpen aan
bod kunnen komen. Er  kan ook nog in gewijzigd worden.

1.Startmodule: wat is FM, plaatsbepaling, wettelijk kader,
gedragsregels, procesrecht, onderzoeksmethoden, rapportage inleidend:
1 dag
Leerdoel:
Het verschaffen van inzicht in:
1.      Het procesrecht in het algemeen
2.      De civiele procedure
3.      De positie van de rechter; “blijf weg van oordeel”, rechter
moet beslissen
4.      De positie van de advocaat
5.      De positie van de deskundige
Als deskundige in staat zijn om te onderkennen binnen welke juridische
marges het deskundigenbericht dient te worden geschreven en eenvoudige
vragen te beantwoorden op procesrechtelijk gebied.

2.Conflictkunde: 1 dag
Onderwerpen:
Het geschil en het conflict
Wetmatigheden in het conflict
Rollen die worden vertolkt, de dramadriehoek
De winnaarsdriehoek

Leerdoelen:
Bekend raken met ‘het conflict’;
Inzicht verkrijgen in wetmatigheden die zich voordoen en die leren te
analyseren;
Kennis verkrijgen van rollen die partijen in conflicten gaan vervullen;
Hoe met de rollen om te gaan?
Hoe wordt negatieve rol-vervulling bewerkt tot een positieve rol-invulling?

3.Interventiemethodes: strategisch coachen, MATRIX module,
coachvariant, onderzoeksmethode Ingeborg/René, emotiemanagement,
systemisch werken: 2 dagen, eventueel oefenen met acteurs.
Leerdoel: In staat zijn om te werken met complexe conflicten, leren
werken met methodes

4. Rapportage: 1 dag
Leerdoel: Hoe moet de rapportage eruit zien, welke regels, aan wie,
juridisch kader

Module BC:
5. Indien er belangstelling voor is zal er ook een module Bijzondere
Curator worden aangeboden. Indien u hiervoor belangstelling heeft
verzoeken wij u dat ook aan te geven.

Indien u op grond van bovenstaande belangstelling heeft voor de
opleiding FM, verzoeken wij u om dat via e-mail aan ons door te geven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Waarbij eventueel ook uw CV en ervaring als u een vrijstelling voor
een module wilt aanvragen.
Wij zullen u dan op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling van
deze opleiding.
Natuurlijk kunt u ook nog nadere informatie bij ons vragen.

 

Gevraagd

Aangeboden

VVFM leden die op zoek zijn naar een collega om mee te kunnen lopen of een duo-benoeming:

Leden LOGIN

Secretariaat

mr. Els de Wild